Orthodontische zorg

Code Omschrijving

A

B

C

F121 Eerste consult

20,52

20,52

20,52

F122 Vervolgconsult

20,52

20,52

20,52

F123 Controlebezoek

12,53

18,14

18,14

F124 Second opinion

97,18

97,18

97,18

F125 Maken gebitsmodellen

26,97

39,03

39,03

F126 Beoordelen gebitsmodellen

55,36

80,12

80,12

F127 Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

120,72

120,72

F128 Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

70,38

F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.)

15,12

15,12

15,12

F152 Occlusale opbeet röntgenfoto

15,12

15,12

15,12

F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.)

13,77

19,92

19,92

F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

16,87

24,41

24,41

F155 Vervaardiging orthopantomogram

26,93

38,98

38,98

F156 Beoordeling orthopantomogram

15,79

22,84

22,84

F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

16,87

24,41

24,41

F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

47,09

68,16

68,16

F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

16,87

24,41

24,41

F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

47,09

68,16

68,16

F161 Meerdimensionale kaakfoto

129,58

129,58

129,58

F162 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

53,99

53,99

53,99

F411 * Plaatsen beugel categorie 1

103,43

175,13

328,65

F421 * Plaatsen beugel categorie 2

108,18

182,65

345,65

F431 * Plaatsen beugel categorie 3

124,75

208,58

404,55

F441 * Plaatsen beugel categorie 4

132,90

221,36

433,46

F451 * Plaatsen beugel categorie 5

377,69

598,95

883,15

F461 * Plaatsen beugel categorie 6

512,24

813,59

1.203,90

F471 * Plaatsen beugel categorie 7

496,38

753,12

1.159,73

F481 * Plaatsen beugel categorie 8

332,24

518,07

851,05

F491 * Plaatsen beugel categorie 9

398,86

651,84

1.090,87

F492 Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

86,15

104,80

104,80

F511 Beugelconsult per maand categorie 1

26,18

54,13

54,13

F512 Beugelconsult per maand categorie 2

26,18

54,13

54,13

F513 Beugelconsult per maand categorie 3

26,18

54,13

54,13

F514 Beugelconsult per maand categorie 4

26,18

54,13

54,13

F515 Beugelconsult per maand categorie 5

29,92

59,55

59,55

F516 Beugelconsult per maand categorie 6

37,41

70,38

70,38

F517 Beugelconsult per maand categorie 7

37,41

54,13

70,38

F518 Beugelconsult per maand categorie 8

44,89

64,96

89,32

F519 Beugelconsult per maand categorie 9

56,11

81,20

105,56

F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)

26,18

F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

26,18

54,13

54,13

F532 Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

29,92

54,13

59,55

F533 Nacontrole beugel categorie 6, 9

37,41

70,38

70,38

F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

109,97

115,25

115,25

F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

24,30

24,30

24,30

F721 Trekken tand of kies

40,49

40,49

40,49

F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

30,23

30,23

30,23

F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

74,10

90,13

90,13

F724 Preventieve voorlichting en/ of instructie

12,10

12,10

12,10

F811 * Reparatie of vervanging van beugel

26,00

37,62

37,62

F812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

34,26

65,83

65,83

F813 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

34,26

65,83

65,83

F911 Inkopen op uitkomst orthodontie

2.127,63