Orthodontische zorg

Onze tarieven zijn landelijk vastgesteld door NZA en kunt u op deze site vinden.

I Consultatie en diagnostiek
F121 Eerste consult € 26.75
F122 Herhaalconsult € 26.75
F123 Controlebezoek € 16.81
F124 Second opinion € 126.72
F125* Maken gebitsmodellen € 20.57
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 74.26
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 166.46
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder €126.72
F131* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 57.70
F132* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €20.57
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 74.26
II Röntgenonderzoek
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 19.71
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto €19.71
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 36.13
F156 Beoordeling orthopantomogram € 21.18
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 22.63
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 63.17
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 22.63
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 63.17
III Behandeling
F411* Plaatsen beugel categorie 1 € 138.74
F421* Plaatsen beugel categorie 2 € 145.11
F431* Plaatsen beugel categorie 3 € 167.34
F441* Plaatsen beugel categorie 4 € 178.28
F451* Plaatsen beugel categorie 5 € 421.80
F461* Plaatsen beugel categorie 6 € 686.13
F471* Plaatsen beugel categorie 7 € 665.86
F481* Plaatsen beugel categorie 8 € 519.69
F491* Plaatsen beugel categorie 9 € 683.07
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 115.56
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 €35.12
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 €35.12
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 35.12
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 35.12
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 40.14
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 50.18
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 50.18
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 60.21
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 75.27
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 35.12
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 35.12
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 40.14
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 50.18
IV Diversen
F611* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 147.52
F612* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 145.11
F716* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 31.68
F721 Trekken tand of kies € 52.80
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €39.42
F723* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 99.40
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,84
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811* Reparatie of vervanging van beugel € 34.87
F812* Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 45.96
F813* Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 45.96
F814* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 45.96
F815 Verwijderen spalk, per element € 7.04
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 16.03