Orthodontische zorg

Code Omschrijving

A

B

C

F121 Eerste consult

22,16

22,16

22,16

F122 Vervolgconsult

22,16

22,16

22,16

F123 Controlebezoek

13,88

13,88

13,88

F124 Second opinion

104,95

104,95

104,95

F125 Maken gebitsmodellen

16,99

31,38

31,38

F126 Beoordelen gebitsmodellen

61,33

91,24

91,24

F127 Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

137,48

137,48

137,48

F128 Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

80,15

F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.)

16,33

16,33

16,33

F152 Occlusale opbeet röntgenfoto

16,33

16,33

16,33

F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm.)

22,69

22,69

F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

27,80

27,80

F155 Vervaardiging orthopantomogram

29,84

44,39

44,39

F156 Beoordeling orthopantomogram

17,49

26,02

26,02

F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

18,69

27,80

27,80

F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

52,18

77,62

77,62

F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

18,69

27,80

27,80

F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

52,18

77,62

77,62

F161 Meerdimensionale kaakfoto

139,94

139,94

139,94

F162 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

58,31

58,31

58,31

F411 * Plaatsen beugel categorie 1

114,59

199,44

374,28

F421 * Plaatsen beugel categorie 2

119,85

208,01

393,64

F431 * Plaatsen beugel categorie 3

138,21

237,54

460,72

F441 * Plaatsen beugel categorie 4

147,24

252,09

493,64

F451 * Plaatsen beugel categorie 5

348,36

567,86

837,28

F461 * Plaatsen beugel categorie 6

566,68

925,25

1369,08

F471 * Plaatsen beugel categorie 7

549,94

857,68

1320,74

F481 * Plaatsen beugel categorie 8

429,22

687,96

1130,18

F491 * Plaatsen beugel categorie 9

564,15

947,76

1586,09

F492 Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

95,44

119,36

119,36

F511 Beugelconsult per maand categorie 1

29,01

61,65

61,65

F512 Beugelconsult per maand categorie 2

29,01

61,65

61,65

F513 Beugelconsult per maand categorie 3

29,01

61,65

61,65

F514 Beugelconsult per maand categorie 4

29,01

61,65

61,65

F515 Beugelconsult per maand categorie 5

33,15

67,82

67,82

F516 Beugelconsult per maand categorie 6

41,44

80,15

80,15

F517 Beugelconsult per maand categorie 7

41,44

61,65

61,65

F518 Beugelconsult per maand categorie 8

49,73

73,98

101,72

F519 Beugelconsult per maand categorie 9

62,16

92,48

120,22

F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)

29,01

F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

29,01

54,13

61,65

F532 Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 33,15 61,65

67,82

F533 Nacontrole beugel categorie 6, 9

41,44

80,15

80,15

F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

109,97

115,25

115,25

F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren

119,85

208,01

393,64

F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

26,24

26,24

26,24

F721 Trekken tand of kies

43,73

43,73

43,73

F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

32,65

32,65

32,65

F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

82,10

102,65

102,65

F724 Preventieve voorlichting en/ of instructie

13,07

13,07

13,07

F811 * Reparatie of vervanging van beugel

28,80

42,85

42,85

F812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

37,96

74,97

74,97

F813 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

37,96

74,97

74,97

F911 Inkopen op uitkomst orthodontie

2357,19