Orthodontische zorg

Onze tarieven zijn landelijk vastgesteld door NZA en kunt u op deze site vinden.

I Consultatie en diagnostiek  
F121 Eerste consult € 23,45
F122 Herhaalconsult € 23,45
F123 Controlebezoek € 14,65
F124 Second opinion € 111,10
F125* Maken gebitsmodellen € 17,93
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 64,74
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 145,11
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 111,10
F131* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 50,30
F132* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,93
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 64,74
II Röntgenonderzoek
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 17,28
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto € 17,28
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 31,49
F156 Beoordeling orthopantomogram € 18,46
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,73
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 55,07
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19,73
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 55,07
III Behandeling
F411* Plaatsen beugel categorie 1 € 120,95
F421* Plaatsen beugel categorie 2 € 126,50
F431* Plaatsen beugel categorie 3 € 145,88
F441* Plaatsen beugel categorie 4 € 155,42
F451* Plaatsen beugel categorie 5 € 367,70
F461* Plaatsen beugel categorie 6 € 598,14
F471* Plaatsen beugel categorie 7 € 580,46
F481* Plaatsen beugel categorie 8 € 453,04
F491* Plaatsen beugel categorie 9 € 595,47
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 100,74
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 30,62
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 30,62
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 30,62
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 30,62
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 34,99
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 43,74
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 43,74
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 52,49
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 65,61
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 30,62
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 30,62
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34,99
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 43,74
IV Diversen
F611* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 128,60
F612* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 126,50
F716* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,78
F721 Trekken tand of kies € 46,29
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
F723* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 86,65
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,84
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811* Reparatie of vervanging van beugel € 30,40
F812* Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 40,07
F813* Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 40,07
F814* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 40,07
F815 Verwijderen spalk, per element € 6,17
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 14,06