Drs. E. van Leeuwen
Curriculum Vitae Drs. E. van Leeuwen
1983 – 1988 Opleiding Tandheelkunde, tot en met doctoraal examen aan de Universiteit van Utrecht
1988 – 1989 Opleiding Tandheelkunde, tot en met het tandartsexamen aan de Radboud Universiteit Nijmegen
1989 – 1991 Werkzaam als tandarts in Engeland op het Isle of Wight
1991 – 1995 Specialistenopleiding in de Dento Maxillaire Orthopaedie (orthodontie)
Opleider: Prof. Dr. F.P.G.M. Van der Linden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
1995 – 2003 Medewerker van de vakgroep orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
1995 – heden Werkzaam als specialist in de Dento Maxillaire Orthopaedie (orthodontie) in Orthodontistenpraktijk Eindhoven
1996 – 2004 Bestuurslid kring Eindhoven en omstreken van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT)