Behandelplan – OPE – Eindhoven

Behandelplan

In het behandelplan beschrijven we wat we met je tanden en kaken gaan doen. Ook staat er in het behandelplan welke soort(en) beugel(s) we gaan gebruiken. Over het algemeen zul je gedurende twee tot twee-en-een-half jaar actief een beugel dragen, afhankelijk van hoe snel je tanden en kaken de juiste stand bereiken. Aan de hand van dit behandelplan kan een kostenbegroting worden opgemaakt.

Begroting

U ontvangt van ons een kostenbegroting. Wij vragen u de begroting te tekenen voor gezien. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om uw eigen kostendeel te bepalen. Ondanks dat de begroting een goed beeld geeft van de kosten, kunnen deze uiteindelijk toch nog van elkaar verschillen, vanwege ondergenoemde redenen.

Waarom kunnen de kosten van behandelingen verschillen?

De behandelaar kan tijdens de behandeling merken dat er meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed eindresultaat te brengen. Het kan per behandelaar verschillen of hij/zij het nodig vindt om extra foto’s te laten maken of een nacontrole te doen.
De behandelaar bepaalt welke materialen hij/zij gebruikt bij een behandeling. Er zitten sterke prijsverschillen in de verschillende tandtechnische materialen, waardoor de keuze van de behandelaar bepaalt wat er aan u doorberekend wordt. Tenslotte werken we altijd met de tarieven die jaarlijks vastgesteld worden door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Dus als uw behandeling over meerdere jaren uitgevoerd wordt kunnen de tarieven  afwijken.