Eerste consult – OPE – Eindhoven

Eerste consult

Het eerste consult begint bij jouw wensen

Als je voor de eerste keer in onze praktijk komt, bespreken we eerst je wensen. Waarom wil je iets aan je tanden veranderen? Wat verwacht je van de behandeling? We bekijken je persoon, je schedel, je gebit en de omliggende structuren, zoals je tong, je wangen en gewrichten. Dan bespreken we samen wat we vastgesteld hebben, of een behandeling nodig is en of we meteen met de behandeling beginnen of nog een poosje wachten, bijvoorbeeld op het wisselen van je tanden. Ook informeren we je tandarts, omdat wij een goede samenwerking met jouw tandarts belangrijk vinden. Tijdens het eerste consult zijn we verplicht je legitimatiebewijs te vragen en het nummer te noteren, zorg dat je een geschikt document bij je hebt.

Het verzamelen van de studie-gegevens kan tijdens een nieuwe vervolg afspraak of als dit zo uitkomt aansluitend na het consult plaatsvinden. De te verzamelen gegevens kunnen als volgt worden onderverdeeld: anamnese, röntgenfoto’s, gebitsafdrukken en foto’s van gebit en gelaat. De kostprijs van het onderdeel “onderzoek en diagnostiek” is inclusief OPG (overzichtsfoto), LHP (zijdelingse schedelfoto) en modellen € 244,80.

Anamnese

Bij de anamnese zal de orthodontist kijken naar de afwijkingen van tanden en kaken, maar o.a. ook naar tong- en liphouding, overbeet, duimzuigen en de algemene gezondheid.

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s zijn een belangrijk onderdeel van de diagnostiek. Hiermee kan de schedelopbouw, de kaakgroei, de aanwezige tanden en kiezen en de afwijkingen hiervan opgespoord worden. Van de schedelopbouw zal een computeranalyse gemaakt worden om de afwijkingen nader te onderzoeken.

Gebitsscan

Voor het vervaardigen van  studiemodellen is het nodig een 3D scan te maken van de boven- en de onderkaak.

Foto’s

Tot slot worden er portretfoto’s van het gelaat en mondfoto’s van boven- en onderkaak gemaakt.

Wanneer beginnen? 

Je kunt op verschillende leeftijden met een orthodontische behandeling beginnen. Het beste moment is afhankelijk van het orthodontische probleem, je leeftijd, de tandwisseling en het groeistadium. Daarom kan je best komen voor een eerste consult als je in groep 7 of 8 zit omdat je op deze leeftijd nog veel groeit, kunnen je kaken makkelijker in de gewenste stand gebracht worden met zogenaamde orthodontic treatment with fixed appliances.